Els Sentinelles

Personatges:

Mestre sentinella  Son els generals de le hordes Sentinelles. Dirigeixen a les formacions per controlar l’Arkëmis dintre de la seva particular festa. Un Sentinella assoleix el rang de Mestre quan un dels seus mestres reconeix les seves aptituds per  saber portar un equip i tenir cura de tothom

Sentinella Major 

Son els guardians que per fi han adquirit les capacitats necessàries per poder enfrontar-se a l’Arkëmis. Reben ordres directes dels seus Mestres segons a la Horda a la que pertanyenSentinella Menor 

Son els aspirants a Sentinella. Els Sentinelles majors els hi ensenyen a enfrontar-se a la bèstia. Un Sentinella adquireix el rang de Sentinella major quan el seu mentor considera que esta preparat. Per demostrar-ho, se’ls hi posa a prova davant la bèstia.