Els Tabalers

Personatges:

Mestre Tabaler 
Son els generals de les hordes tabaleres. I, al igual que els Mestres Sentinelles, es el màxim rang al que pot aspirar un tabaler. Només arriben aquest rang els que demostren estar capacitats per imposar els seus dominis a traves dels seus instruments i saben portar a la resta de horda com un sol  instrument.
Tabaler 

Son les criatures que, amb els seus instruments fan tremolar les entranyes de l’inframón. Sota les ordes dels seus mestres, les hordes fan tronar els seus instrument acompanyant i animant la festa amb la seva percussió.