Membres de la Colla


 La colla de diables esta dividida en 3 grups de treball :   


Els Membres que composen la colla es divideixen en aquets tres grups a l'hora de preparar i realitzar les actuacions.

A continuació afegim una petita llista on apareixen la majoria dels membres que composen la colla.. Degut a que la colla gira entorn a una llegenda, tots els membres tenen el seu personatge i  rol dins de la colla. Per aixó a la taula també apareix  el seu  nom propi, grup i rang dins de la colla. A més, aixó ajuda a poder desenvolupar millor cada tasca.

34 Membres:    14 Sentinelles         14 Tabalers         6 Besties


 Nom

Personatge

 Grup

 Rang

 Simbol

Saül Marin
 SömSentinellesMestre Sentinella
Jeremy Sabariego Lëngar SentinellesMestre Sentinella
 
Anna Barcia
 LäcuaSentinelles
Metxa
Laia Exposito
TabalersTabalera
Marc Martinez  SentinellesSentinella menor 
Alex Vallet
 Krömis TabalersTabaler
Tomas Galan
 SentinellesSentinella menor
 
Sergio Tomás
 Ëlroth SentinellesSentinella menor 
Maria Jimenez
SentinellesMetxa 
Esther  Gorriz
 Tërr TabalersMestre Tabalera
 
Sarah Martinez
 Këa Tabalers Tabalera 
Carlos Rodriquez
SentinellesSentinella menor 
Sandra Real Rëhm Tabalers Tabalera
 Edu Ayala Öhk Sentinelles Sentinella menor

 Adrian Ëhlm Sentinelles Sentinella menor

 Juan G.
 Nökuesh Sentinelles Sentinella major

Alejandro Garcia
 Tabalers Tabaler
 Toni Gorriz
SentinellesCoordinació

Adrian Montavez
Lëmber
Tabalers
Rocar
 Camilo B.
 Gäsh Sentinelles Sentinella major
 
 Imad
 Nök
 Sentinelles
 Sentinella major 
Luna
Mësh
 Tabalers Tabalera
Nani Morales
 Sentinelles Coordinació
Hector Gorriz
 Tabalers Tabaler
Edu Martinez


BèstiesCarro

Eva

Lëoda
Bèsties
Auxilar

Alejandro G.

Dëstre
Bèsties
Auxiliar

Alex G.

Küth
Bèsties
Auxiliar

Manolo Martinez

Kärg
Bèsties
Auxiliar

 Mónica Cabrera  Tabalers Tabalera 
 Marina Bohe  Tabalers Tabalera 
 Sandra Rodriguez  Tabalers Tabalera 
 Anna Montero  Tabalers Tabalera 
 Esther Montero  Tabalers Tabalera